Samsung Account

Samsung Account

Account Samsung login
Vui lòng nhập ID.
Vui lòng nhập ID.
Vui lòng nhập mật khẩu.
Vui lòng nhập ID và mật mã.
Trong phần cài đặt trên trình duyệt của bạn, vui lòng cho phép các trang web lưu và đọc dữ liệu cookie.
Không thể đăng nhập. Tài khoản đã bị hủy kích hoạt vì lý do bảo mật.
Sử dụng 8 ký tự trở lên với tổ hợp các chữ cái, số và ký hiệu.
Không thể bao gồm nhiều hơn {{$parent.passwordLimitedSameCharNum}} ký tự lặp lại hoặc liên tiếp trong mật mã của bạn.
Không thể bao gồm nhiều hơn 3 ký tự lặp lại hoặc liên tiếp trong mật mã của bạn.
Không thể bao gồm địa chỉ email hoặc số điện thoại trong mật mã.

Nhập các số bạn nghe thấy.

Tải mã về dưới dạng file âm thanh
Vui lòng nhập mã bảo mật
Đã nhập ID, mật mã hoặc mã bảo mật không hợp lệ.
Vui lòng thử lại.
Vui lòng nhập mã bảo mật
Đã nhập ID, mật mã hoặc mã bảo mật không hợp lệ.
Vui lòng thử lại.
Mật khẩu

Tối thiểu 10 ký tự. Sử dụng cả chữ và số. Không sử dụng cùng một ký tự 3 lần liên tiếp. Không dùng một phần địa chỉ email của bạn.